Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir

Yatırım Ortakları Projelerin Finansman Yükünü Üstlenmekte

Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen sermaye piyasası kurumlarına gayrimenkul yatırım ortaklığı adı verilir. Belirli projeleri geçekleştirmek amacıyla kurulan bu kurumun gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve bu projelere yatırım yapmak amacıyla kurulan bu kurum yaptığı yatırımlardan kira bedeli ya da alım satım kazancı elde eder. Portföyünde bulunan gayrimenkullerden kar elde ettiğinde temettü olarak ortaklarına kar payını dağıtır. Kar payının yanı sıra borsada oluşan fiyat artışından da yararlanmaktadırlar. Gayrimenkul yatırım ortaklarının ekonomiye olan en büyük faydası büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin finansman yükünü üstlenmelerdir. İş merkezleri veya alışveriş merkezleri gibi büyük yatırım projelerinin ekonomik yönden yükünü üstlenen gayrimenkul yatırım ortaklığı kendi öz kaynakları yetersiz kalması durumunda krediye başvurmaktadırlar. Gayrimenkulün inşaat ve kullanım haklarına, şirketin karlılık potansiyeline, projenin büyüklüğüne ve finansman maliyetine bağlı olarak belirlenen gayrimenkulun nasıl finanse edileceğine karar verilir. Gayrimenkul yatırım ortakları kendi paylarını borsada satabilir ve borsadaki yükselişlerden kar elde edebilmektedir.