Atık Bertarafı Nedir

Atık Bertarafı Nedir

Katı Atık Bertarafı

Yaşam alanı olan her yerde atık ortaya çıkabilir. Ancak bilinçli tüketim bu atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplanarak yeniden işlenmesini sağlar. Atıkların nasıl bertaraf edilmesi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi internet sitelerindeki firmalardan bulabilirsiniz. Hastane, okul, konut, endüstrinin tüm alanları, park ve bahçeler, sosyal paylaşım alanlarından günlük atık çıkmaktadır. Bu atıkların uygun koşullarda yok edilmesi veya saklanması gerekir. Kullanıcısı tarafından artık kullanılmayan her şey atıktır, atık bentarafı bu kullanılmayan maddelerin Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde yok edilmesi demektir.

Katı Atıkların Toplanması

Globalleşen dünya ve kentleşme problemine bağlı olarak ortaya çıkan atık problemine karşı önlem almak ve bu atıkların profesyonel bir yönetim anlayışı ile bertaraf edilmesini sağlamak gerekir. Atık yönetimi planlı ve programlı çalışmalar bütünüdür. Her disiplin birbiri ile bağlantılı olarak çalışır. Atıkların kaynağından toplanmasından nakline, bertaraf tesislerine ulaşan atıkların türüne uygun yok etme işleminden geçirilmesine veya depolanmasına kadar her aşamada yönetmelikte belirtilen plan ve programa göre hareket etmek gerekir. Katı atıklar; mutfak atıkları, kağıt, karton, plastik, cam, metal... gibi atıkları kapsar. Bu atıklar iki şekilde toplanabilir; Karışık ya da ikili toplama. İkili toplama katı atıkların yaş atıklar ve kuru atıklar şeklinde toplanması demektir. Entegre bir toplama sitemi ancak doğru toplama şekli kullanmak ile gerçekleşir. Kaynağından toplanan atıklar doğru toplandığı zaman hem geri dönüşümü daha kolay olacaktır hem de geri dönüşüm sırasında yapılması gereken işlemler daha az olacaktır. Karışık toplamada atıkların ayrıştırılması kadar bu atıkların zarar görmesi de söz konusudur.