İstinat Duvarı Projesi Nasıl Olmalıdır?

İstinat Duvarı Projesi Nasıl Olmalıdır?

İstinat duvarı projesi istinat duvarı yapılacak alanları kapsamaktadır, yapılacak olan alanın önceden zemin etüdü ile yapısının tespit edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda zemin yapısına göre seçilmiş olan istinat duvarı çeşidinin de gereksinimleri eksiksiz olarak karşılanması için gerekli olan çalışmaların yapılması gereklidir. Hem projesi hem de projenin tamamlanmasında bir bütünlük olup istinat duvar projelerinin tamamını kapsamaktadır. Doğru bir proje tamamlanması demek problemsiz olarak istinat duvarının tasarlanması ve aynı zamanda alanına uygun bir istinat duvarını imalatının yapılabilmesini sağlar. Yapılan ön çalışmalar ve alerjiler sonucunda en uygun olan duvar yapısının seçilmesi ve alana göre özel olarak tasarımlarında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İstinat Duvarlarının Kullanım Alanları

İstinat duvarları kullanılacak alanlara göre farklı özelliklerde seçilmektedir. İstinat duvarı projesi kapsamında hangi tip istinat duvarının seçileceğine karar verilerek gerekli olan statik hesaplamalar ve maliyet hesaplamaları yapılmaktadır. Duvarın uygulanacak olduğu alanın özellikleri ve zemin özellikleri bir gün geçici ya da kalıcı olması yatırımın şeklini belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Yükseklikleri genellikle fazla olan ve çökme riskinin bulunduğu alanlarda öngermeli fore kazık istinat duvarı biçimi kullanılmaktadır. Bu sayede çökme riski en aza indirilmektedir. Karayolları kenarlarında genellikle şevli alanların taş istinat duvarlarıyla güvenlik altına alınması sağlanmaktadır. Tren yolları su kanalları gibi alanlara ise L tipi istinat duvarları yapılmaktadır.

İstinat Duvar Proje Fiyatları

İstinat duvarları gereksinime göre farklı özellikler taşıyabilir. Uygulanacakları alanlara göre farklı boyutlarda ve farklı özelliklerde yapılmalıdır. Buna bağlı olarak istinat duvarı projesi basit ya da kapsamlı olabilmektedir. Buna bağlı olarak istinat duvar projeleri farklı fiyatlarla hazırlanabilmektedir. İstinat duvarı projeleri yanı sıra maliyet hesaplaması gibi birçok gereksinim duyulan hizmetleri yerine getirecek yazılımlar ve programlarda internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmalar tarafından müşterilere sunulmaktadır.