Baca Ve Isı Üretici Çıkışlarında Ki Düşük Baca Gaz Sıcakları Nedir ?

Baca Ve Isı Üretici Çıkışlarında Ki Düşük Baca Gaz Sıcakları Nedir ?

Bacalarda Hasarlar Nedir Neden Olur ?

Isı üreticileri ihtiyaç duyulan verimleri mümkün olduğu kadar yüksek tutmaları gereklidir ve baca gazları sıcaklığında ki 20c bir azalma ısı üreteci verimlerini de %1 arttırmaktadır. Gaz ya da sıvı yakıt yakılan ısı üreteçlerinin atık gazlarında olan yüksek su miktarlarından dolayı bacalarda yoguşmalar ve asit oluşumu tehlikesi kendini göstererek çok fazladır. Yığma ya da örme bacaların yapı malzemelerinin fazla olan kitlesi baca gazlarından daha çok ısı absorbe etmektedir. Bütün bu baca tiplerinin ise baca raporu almaları gereklidir. Yapımları ya da tasarımları yetersiz olan bacalarda yoğuşma donma ve aynı zamanda buhar difüzyonu sebebi ile hasarlar meydan gelir. Yoğuşma sularının asit özelliklerinden olması, baca malzemelerinin de tahribatını, çökmesine, yıkılmasına ve bacaların tıkanmasına neden olmaktadır. Buna göre tehlike yaratarak da can kayıplarına kadar neden olabilmektedir. Pratikte yetersiz olan baca sistemleri için mutlaka baca temizleme hizmetlerinden yararlanarak baca raporu alınması gereklidir.

Hermetik Baca Sistemleri Nedir ?

Hermetik cihaz bağlantılarında üreticiler tarafından sağlanan baca setleri kullanılarak yer almaktadır. Buna göre orijinal olmayan kaynak vb. şekillerde yapılan aksesuarlar ile bağlantılardan kesinlikle kaçınılması gereklidir. Üreticiler tarafından belirlenerek yapılan baca sistemleri ve özellikle de uzunluklarına sadık kalınması gereklidir ve mutlaka belli aralıklar baca temizliklerinin yapılarak baca raporu belgesinin alınması gereklidir.