Tercümeler Arasındaki Farklar

Tercümeler Arasındaki Farklar

Tercümede İletişim

Bilgisel anlamda bize hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kaynak sunmakta olan çeviri tekniklerinin arasında yazılı tercüme de vardır. Bu alan bizim sözlü tercümenin aksine daha resmi ve çeviride ustalık gerektiren şeylerde karşımıza çıkar. Her meslek biriminin kendi içerisinde bağlı olduğu belli birtakım gruplar vardır. Tercüme arasındaki farklılıklar da bu tür gruplanma ve gruplandırmalardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar tercüme farklılıklarının dağılımı kendi içerisinde gerçekleşse de bilhassa işin yayın kısmında söz bu noktada editör ve redaktöre düşüyor. Zira çevirmen her ne kadar metin içerisinde başlı başına bir otorite olsa da metni çevirdikten sonraki süreci ilgili kontrolcülere bırakması gerekmektedir.Tercüme edilen metin ve tercümanlar arasında her zaman kurulu, merkezi bir iletişimin olması kaçınılmazdır. Zira tercüme sektöründe faal olarak yapılan çalışmalar örneğin yazılı tercüme alanında karşımıza çıkan bürokratik yaklaşımlar bunu harekete geçirmektedir.

Tercüme Alanlar Arası Geçiş

İster eebiyat alanında olsun isterse diğer pek çok alanda yapılan tercümelerde alanlar arası geçişler hakimdir. Misal yazılı tercüme alanında çeviri yapan birisi için bu alanda yazınsal olarak farklı yönlerde geçişler gerçekleştirmek hiç de zor değildir. Misal yazınsal alanda kitap çeviren biri aynı zaman diplomasi metinlerini de çevirebilir. Pek tabii bu tip çevirilerin hukuksal bir boyutu var orası ayrı ancak pek çok çeviri firması artık yazılı olsun sözlü olsun çeviir hangi alanda temel olarak işlev görüyorsa orada tercüme alanında geçişler yaparak çevirisini gerçekleştirebilir. Bu noktada iş tamamen çevirinin bilgisine ve pratiğine dayalı olarak esneklik göstermektedir. Zira bütün çevirmenlerin bu tarzda bir yaklaşımı benimsemeleri güçtür.Bu bize her ne kadar çeviri başlı başına bir iletişim sahası olsa da iletişimin de iletişimi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çeviri alanında çalışan kişiler arasında dahi bu türden iletişim babında bir düzen ve programlama mevcut. Sonuç olarak gördüğünüz üzere iletişim programlarının oluşmasında ne kadar düzen ve tertip söz konusu ise iletişim sahasına adım attığınız andan itibaren de önünüzdemevcut düzen ve tertip söz konusu.

www.nettercume.com.tr