Dijitalizasyon

Dijitalizasyon

Covıd-19’un Dijitalizasyon Sürecine Etkileri Nelerdir?

Dijitalleştirme, mevcut bir iş modelini yeni teknolojilerin ışığında değiştirme sürecidir. Dijitalleşmenin amacı, değer yaratırken yeni düşünme biçimleri yaratmak için teknolojiyi kullanmaktır. Sayısallaştırma ve sayısallaştırma, bazen birbirinin yerine kullanılan terimlerdir, ancak bunlar iki farklı kavramdır. Dijitalleştirme, fiziksel olarak saklanan bilgilerin dijital bir formata aktarılmasıdır. Bu, arşivde kalan bilgileri dijital ortamda çalıştırmanızı sağlar. Dijitalizasyon ise bu bilgiler ışığında daha etkin hizmetler sunabilmesi için kurum kültürünü kökten değiştirmesi gerekiyor. İnsanların, iş süreçlerinin, ürünlerin ve modellerin dönüşümünü ifade eder. Gördüğünüz gibi dijitalleşme ve dijital dönüşüm bazı kaynaklarda birbirinin yerine kullanılıyor ancak dijital dönüşüm daha geniş bir kavramdır. Dijitalisyon sayesinde teknolojiyi en son sürümü ile kullanmak artık mümkündür. Ek ve yeni hizmetler sunar. Özetle, dijitalleştirme, dijital olarak bilgili tüketicilere dijital bir deneyim sunmayı mümkün kılar. https://www.biligopex.com/ sitesinden hizmet alabilirsiniz.

Teknoloji İle İş Faaliyetlerinizi Yola Koyun!

Son iki yılda dünyayı kasıp kavuran COVID 19, dijitalleşme sürecini de büyük ölçüde etkiledi. Dijitalizasyon, müşteri sadakatinde, yeni hedef gruplara ulaşmada, Ar-Ge süreçlerinde ve tedarik zinciri yönetiminde, pazarlama ve satışta değişikliklere yol açan kilit bir oyuncudur. COVID19'un getirdiği ilk kısıtlamalar nedeniyle insanlar fiziksel olarak alışveriş yapmak için yerlere gitmek yerine e-ticaret web sitelerini kullanmaya başladılar. Bu süreçte COVID 19'un zorluklarını dijitalleşme süreci için fırsatlara dönüştürmek için neler yapılabileceğini değerlendirmek çok önemlidir. Dijitalizasyon, mevcut bir iş modelini yeni teknolojilerin ışığında değiştirme sürecidir. Dijitalleşmenin amacı, değer yaratırken yeni düşünme biçimleri yaratmak için teknolojiyi kullanmaktır. Şirketler yeni pazarlara açılmak, yeni ürünler piyasaya sürmek ve yeni müşterilere ulaşmak için dijitalleşmeyi kullanabilir. Bu, her yeni teknolojinin sağladığı farklı türdeki fırsatları izlemekle ilgilidir.