Önlisans ve Orta Öğretim KPSS Nasıl Yapılmaktadır?

Önlisans ve Orta Öğretim KPSS Nasıl Yapılmaktadır?

KPSS Hakkında Genel Bilgiler

Genellik Eylül ayında gerçekleşen Önlisans ve Orta Öğretim KPSS her iki yılda bir tekrarlanmaktadır. Mezun veya mezun durumunda olacak adayların katılabildiği bu sınava lisans mezunları giremez. Genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki kategoride çıkan sınav soruları genellikle lise düzeyindedir.  Genel yetenek bölümü sayısal ve sözel alandan oluşmaktadır. Türkçe dersinden sözel akıl yürütme becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular çıkmaktadır. Matematik dersinden ise sayısal ve mantıksal muhakeme yürütme becerilerini ölçen sorular çıkmaktadır. Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye ve Dünya ile ilgili genel, kültürel, güncel ve sosyoekonomik konulardan oluşan genel kültür bilgisi bölümündeki sorular bilgiye dayalıdır. Sınavda Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki devletler, Osmanlı Devleti, Atatürk İlke ve İnkılapları, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Türkiye'nin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri, genel kamu hukuku, idare ve Anayasa hukuku konuları dışında güncel konulardan sorular çıkmaktadır. Sınavdan iyi bir puan alabilmek için öncelikle konuların iyice öğrenilmesi gerekli ardından bol test çözülerek konular pekiştirilmelidir.