Genleşme Tankı

Genleşme Tankı

Genleşme Tankı Bakımı Nasıl Yapılır?

Su belli bir dereceye ulaştığında genleşme durumu söz konusu olur. Suyun genleşmesi durumunda içerisindeki kabın ısıtma sistemlerinin basıncına etki eder. Bu nedenle sistemlerdeki basınç artar. Zaman içerisinde bu basınçlarda daha fazla artış meydana gelir. Bu nedenle dalgalanma gibi durumlar söz konusu olur. Dalgalanma durumları sistemin zarar görmesine neden olabilir. Bu açıdan genleşme tankı son derece önemlidir. Genleşme tankları sistemlerin performansının yüksek olmasını sağlamak için ortam basıncının düşmesine yardımcı olur. https://www.vefaheat.com/tanklar-2/genlesme-buzusme-tanklari/ sitesinden genleşme tankları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sıcaklık arttığı zaman genleşen suyun kontrol altına alınmadığı durumlarda ısıtma sistemi, boru ve kazanlarda sızıntı durumları söz konusu olur. Bu sızıntılar zayıf noktadan patlak verebilir. Bu da sistemde çeşitli arızaların meydana gelmesine neden olabilir. Basınç ve olası tehlike durumlarından kurtulmak amacı ile üretilen cihazlar genleşme tankı olarak isimlendirilir.

Genleşme Tankı Kullanım Alanları Nelerdir?

Genleşme tankının bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması önemli bir konudur. Genelde hava eksilmesi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bu sebeple bu tanklarının periyodik bakımlarının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Sızdırma durumu genleşme tankı için en büyük sorunlar arasında yer alır. Sisteme ilerlemesi gereken su, genleşme tankında hava olmaması durumlarında birikir. Bu durumda bir süre sonra tanklarda su sızdırma durumu söz konusu olur. Genleşme tankında yaşanan tüm sorunlar çoğunlukla tankın bakımsız bırakılması nedeniyle meydana gelir. Genleşme tankı pek çok alanda kullanılan bir cihazdır. Endüstride ve özel sektörlerde bu cihazlar farklı alanlarda kullanılabilir. Genelde; Güneş ve basınç tutma sistemleri, su sistemi, sulama pompası, yıkama sistemi, basınç sistemi, soğutma sistemi, sıcak su sistemi gibi alanlarda kullanılır. Kapalı genleşme tankları çoğunlukla sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılan tanklardır.