Avukat Vekalet Ücreti Nedir

Avukat Vekalet Ücreti Nedir

Avukat Vekalet Nasıl Belirlenir?

Borçlar kanunu ve 1136 sayılı yasa ile düzenlenmiş olan  vekalet ücreti avukat ile avukata vekalet veren kişi yani müvekkili arasında gerçekleşir. Avukatın hukuki yardımı karşılı karşısında ödenen bu ücret  kişiler arasında yazılı ya da sözlü bir anlaşma yapılması sonucu ödenir. Avukatın vekalet ücreti iki kısımdan oluşur. Birincisi avukat ile müvekkili arasında vekalet verilmeden önce kararlaştırılan ücrettir. Bu ücreti avukat davayı kazansa da kaybetse de alma hakkına sahiptir. Vekalet ücreti asgari ücretin altında olması durumunda avukata disiplin cezası verilmektedir. İkinci ödeme şekli ise yapılan mahkeme sonunda avukatın davayı kazanması durumda almaya hak kazandığı ücrettir.  Mahkemede haksız çıkan taraf haklı çıkan tarafın avukat vekalet ücretini ödemek zorundadır. Avukatın almaya haz kazandığı bu vekalet ücreti üzerinde müvekkilin hiçbir hakkı yoktur. Kanunda ‘’avukata ait olan bu ücret müvekkilin borcu nedeniyle takas edilemez ve haczedilemez’’ denilmiştir. Avukat vekalet ücretini dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hukuki olarak davayı takip ettiği için almaya her zaman hak kazanmaktadır.