İş Hukuku’na Göre İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları

İş Hukuku’na Göre İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları

İş Sözleşmesinin Sona Ermesiyle Alınan Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesinin sona ermesiyle çeşitli hukuksal sonuçlar doğar. Her iki tarafın da iş sözleşmesiyle yükümlü oldukları borçlarının tamamı ortadan kalkar. İşveren, işçinin iş görme karşılığı aldığı ücret ile sözleşmeden kaynaklı işçinin kanunen hakkı olan kıdem tazminatını tam olarak ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesi sona erdiğinde eğer işçinin kullanmadığı yıllık izni varsa bu izinlerin karşılığı günlük ücret üzerinden baz alınarak hesaplanıp ödenmelidir. adresinden işçilik haklarınız için profesyonel destek alabilirsiniz. İşçi kendi üzerine zimmetli olarak aldığı bütün eşyaları kanunen geri vermek zorundadır.

İş Kanunu’na Göre Çalışma Süreleri

Her işçinin kıdem tazminatı bulunmamaktadır. Yani her iş sözleşmesi sona eren işçi kıdem tazminatı talebinde bulunamaz. İşçinin kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca İş Kanunu’nda belirtilen haller dışında bir sebepten ötürü işi sona eren kişi kıdem tazminatı hakkı kazanamaz. Kıdem tazminatının ödenebilmesi için yapılan iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasının bir değeri yoktur. Çalışma süresi İş Kanunu’na göre bir işçinin işte geçirdiği sürelerin toplamıdır. İşçinin işvereninin emri altındayken çalışmadığı veya başka bir işle ilgilendiği durumlar da iş süresinden sayılmaktadır. Bu durumlar şöyledir;

  • Yer altında veya su altında çalışan işçilerin yer altına veya su altına girdikten sonra o yerden çıkana kadar geçirdikleri süreler,
  • İşverenin işçileri başka yere ya da başka şehre göndermesi halinde yolda geçen süreler,
  • İşçinin o an elinde iş bulunmaması halinde yeni işi beklediği günler,
  • İşçinin evinde veya ofisinde işverenin işiyle alakalı meşgul edilerek asıl işini yapmaktan alıkonulması halinde,
  • Emziren annelerin günlük toplam bir buçuk saatlik emzirme süreleri,
  • Evinden çok uzakta çalışan işçilerin toplu olarak işe götürülüp getirildiği süreler.