Türk Hukukunda Miras Paylaşım Sistemi

Türk Hukukunda Miras Paylaşım Sistemi

Miras Hukuku Nedir

Bir kimsenin ölmesi halinde mirasçılarına kalan mallar, borçlar ve alacaklar miras olarak kabul edilir. Bu malların, borçların ve alacakların mirasçılar arasında eşit şekilde paylaşılması gerekir. Miras hukuku mirasın nasıl ve ne şekilde paylaşılması gerektiğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras avukat ise miras ile ilgili problemlerin giderilmesine yönelik açılan davaları alan avukattır. Konuyla ilgili bilgi almak için avhandesahin.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Miras hukuku, Türk Medeni Kanununda düzenleniş bir hukuk dalı olup mirasın nasıl paylaşılacağı ile ilgili hususları düzenler. Bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Miras bırakan, mirasçılar, tereke, vasiyetname, mirasın paylaşılması ve miras ile ilgili sorumluluklar miras hukuku ile düzenlenmiştir.

Miras Hukukunda Miras Paylaşımı

Miras hukukunda mirasın paylaşımında zümre sistemi vardır. Yasal mirasçılar bu zümre sistemine göre mirastan hak alırlar. Zümre sistemi soy esasına dayalı bir sistem olup yasal mirasçılar, zümre başları ve onun alt soylarından oluşur. Zümre sisteminde birinci zümre olarak miras bırakanın alt soyu kabul edilir. Bunlar ölen kişinin çocukları, eşi, torunları ve torunlarının çocukları ve devamındaki kişilerden oluşur. Mirastan ölen kişinin çocukları eşit oranda pay alır. Ölen bir mirasçı olması halinde onun hakkı alt soyuna verilir. Eğer ölen kişinin alt soyu yoksa ikinci zümre mirası paylaşır. İkinci zümre miras bırakanın anne ve babasıdır. Anne ve babanın ölmüş olması halinde miras, anne ve babanın alt soyu olan ve mirasçının kardeşlerine ve onların alt soylarına paylaştırılır. Eğer mirasın paylaştırılacağı ikinci zümre yoksa miras üçüncü zümreye paylaştırılır. Üçüncü zümredeki kişiler zümre sisteminde en sonda yer alırlar. Mirasın üçüncü zümreye kalabilmesi için ölen kişinin alt soyun, anne ve babası ve kardeşleri ile bunların çocukları olmaması gerekir. Üçüncü zümre büyük anne ve büyük baba ile bunların alt soylarından oluşur. Miras hukuku kapsamında dava açmadan önce miras paylaşımı hakkında detaylı bilgiye sahip olmanız gerekir. Miras avukat ve danışmanlık hizmeti alarak hak kaybı yaşamadan miras paylaşımı ile ilgili problemlerinizi çözüme kavuşturabilirsiniz.