FİNANSMAN VE FAKTONİG ARASINDAKİ İLİŞKİ

 FİNANSMAN VE FAKTONİG ARASINDAKİ İLİŞKİ

Finansman Hizmetlerinin İçinde Neler Var?

Finansman sürecinde önemli bir yere sahip olan faktoring firmaları, iç ve dış ticaret işlemlerinde uygulanan bir süreci ele alır. Kısa vadeli mal satışları başta olmak üzere birçok farklı sebep için başvurulabilen faktoring firmaları, alacakların vadesinden önce tahsil edilmesini sağlar. Bu sistemde alacaklı ile faktoring firması arasında bir sözleşme gerçekleşir. Alacaklı, temlik yoluyla vadeli olan alacağının haklarını tamamı ile faktoring firmasına devreder. Bu sayede alacağının risklerinden de muaf olur. Bu süreçten sonra cebri icra yoluyla alacakların elde edilmesi veya borçluya ihtarda bulunması gibi süreçler ile firma ilgilenir. Faktor hizmetlerinden hızlı bir şekilde faydalanmak için https://www.acarfactoring.com.tr/ gibi siteleri tercih edebilirsiniz. Bu siteler sayesinde Türkiye’nin her yerinden ve günün her saatinde beklentilerinizi tam olarak karşılayabilirsiniz.

Finansman Hizmetlerinin Türkiye’deki Yeri

Nakit yönetimi, tahsilat ve çok daha fazla konuda alacaklıya destek olan faktoring firmaları, vadeli alacaklarınızın ve ileride doğacak alacaklarınızın garanti altına alınmasını sağlar. Borçlunun ödeme riskini üstünen firmalar bunun için belirli bir oranda komisyon alabilir. Vadeli alacaklarınızı nakde çevirerek sizin şirketinizin ihtiyacı olan nakit kaynaklara kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayede işiniz için yatırım yapacak bir kaynağa da sahip olursunuz. Alacaklı için oldukça avantajlı olan faktör sistemi, orta ölçekli işletmelerin en çok tercih ettiği finans sistemleri arasındaki yerini çoktan aldı. Türkiye’de uzun yıllardan bu yana önemli bir yere sahip olan finansman hizmetleri fon girişlerinin hızlandırılması ve ekonominin dışa açılması açısından oldukça önemlidir. Banka işlemlerine oranla çok daha hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz faktoring sürecinde işlemlerinizi online olarak gerçekleştirerek Türkiye’nin her yerinden tamamlama imkanına sahip olursunuz.