Otizm Spektrum Bozukluğu Nedenleri

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedenleri

Doğuştan olan veya daha sonradan meydana gelebilen bir rahatsızlık olarak adlandırılan otizm sosyo-ekonomik durum ve çevre fark etmeksizin toplumdaki herhangi bir grupta yer alan bireylerde görülebilmektedir. Bunun sonucunda yapılan çıkarımla bu rahatsızlığın beslenme, ekonomik koşullar, kültürel faktörler gibi nedenlere bağlı olmadığı ortaya konulmaktadır.

Otizmin Türleri

Otizm, gösterdiği belirtilere bakılarak üç farklı grupta sınıflandırılmaktadır. Bu gruplar;

  • Klasik Otizm, yani sadece otizm olarak bilinmekte olan klasik otizm bireyde sosyalleşme ve iletişim sıkıntılarının ağırlıkla görüldüğü, konuşma gecikmeleri ve davranışlardaki bozukluklar gibi belirtilerle kendini göstermektedir.
  • Asperger Sendromu, yani otizm rahatsızlığının daha hafif olarak seyretmiş olduğu bir bozukluktur. Bu tip bozukluklarda diğer otizm türlerinde de olduğu gibi sosyal davranışlarda fark edilir derecede anormallikler görülmektedir. Ancak Asperger sendromu sahip bireylerde konuşma bozukluğu ve engellilik gibi problemlerle karşılaşılmaz.
  • Atipik Otizm, ise klasik otizm ve asperger sendromu ile ortak olan belirtileri bulunmasıyla birlikte tüm kriterleri sağlamayan bireyler için ayrılan sınıfta yer alır. Bu tür bozukluk tanısı alan bireyler sosyalleşme ve normal yaşam sürdürme konularında ileri aşamalarda sorun yaşamazlar ve toplumdaki diğer otizm çeşitlerine kıyasla daha kolay uyum sağlarlar.

Otizm Yaşam Üzerindeki Etkisi

Otizm tanısı alan çocukların çoğunluğunda zekâ geriliği de gözlemlenmektedir. Bununla birlikte az da olsa belirli bir orandaki çocukta da otizm ile birlikte üstün zekâ da gözlemlenir. Bu sebeple otizmde erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Erken dönemde tanısı koyulan bireylerde yaşamın ileri dönemlerinde sosyal çevrelerinde uyum sağlama konuları daha kolay seyretmektedir. Otizm ile ilgili konuları detaylı olarak incelemek ve gerek duyulduğunda destek almak için internet sayfaları üzerindeki ilgili online adresleri ziyaret edebilirsiniz.