Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım Tescil Avukatı Tarafından Verilen Hizmetler


Bir ürünün bir parçasında ya da tamamında çeşitli unsurlarının bütünün oluşturduğu endüstriyel tasarım tasarım tescili adını almaktadır. Bu tasarımların ortaya konmasında bir emek söz konusudur. Bu emeğin ve hak sahiplerinin korunması noktasında tasarım tescil avukatı görev yapmaktadır. Bu durumun bir an evvel önlenmesi, ekonomik ve sosyal açıdan yararlı olacaktır. Fikir hırsızlığının söz konusu olması durumunda ise hakların savunması oldukça zor bir hal alacaktır.

Tasarım Tescil Avukatı Hizmet Ücretleri


Tasarım tescili ile ürünün yönetimi, fonksiyonel özelliği, teknik faydası ve ürünün kullanım amacı ifade edilmektedir. Tasarımların tescil edilmesi noktasında tasarım tescil avukatı tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Tasarım hakları tecavüzünde ihtiyat-ı tedbir alınması
  • Baskın ve el koyma işlemleri
  • Tasarım başvurusunun yapılması ve tescil edilmesi
  • Tasarım başvurularına itiraz
  • Tasarımın rehni
  • Tasarımın haczi
  • Tasarım haklarının iptali
  • Tasarım adres ve unvan değişikliği başlıkları olmaktadır.

Tasarımların tescil edilmesi, hak ihlali olması durumunda yapılan yatırımların ve fikriyatın hakkının verilmesi ve korunması noktasında hizmet veren tasarım tescil avukatı tarafından ücretler verilen hizmetin kapsamına göre belirlenmektedir.