Anlaşmalı Boşanma Şartları

 Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı Boşanma

Medeni Kanuna göre boşanma davası iki şekilde olmaktadır. Taraflar bu iki şekilden birini seçerek boşanırlar. Fakat en sağlıklı ve daha az yıpratıcı olanı anlaşmalı boşanma şeklindedir. Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ile ilgili tüm konularda anlaştıkları ve mutabık oldukları şekilde açıklanabilir. Bu durumda hukuk, evlilik birliğinin temellerinin sarsıldığını kabul etmekte ve taraflar gerekli konularda anlaşırlarsa evliliğin sürdürülmesinin bir anlamı olmadığına karar vermektedir. Hâkim bu bilgi ve beyanları alır ve taraflar adına imzalar. Bu dört şartın gerçekleşmesi halinde hâkim tarafların boşanmasına karar verir. sitesinden bilgi alınabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci

Birinci şart, tarafların en az bir yıl evli kalmalarıdır. İkinci şart, eşlerin müşterek talepte bulunmaları veya diğer eşin, eşlerden birinin iddiasını kabul etmesidir. Bunun bir başka yolu da eşlerden birinin rızasıyla veya başka bir nedenle boşanma davası açması ve diğer tarafın hakim huzurunda bunu kabul etmesi anlaşmalı boşanma olarak kabul edilir. Üçüncü şart, eşlerin mahkemede hazır bulunmaları ve boşanmak istediklerini hakim huzurunda beyan etmeleridir. Bu aşamada her iki tarafta da özgür iradeye sahip olmak çok önemlidir. Dördüncü şart, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında tarafların karara vardıkları noktaları hakimin onaylamasıdır. Belirtildiği gibi, karşılıklı anlaşma ile boşanmak isteyen eşler, boşanmanın tüm sonuçlarına ilişkin tüm hususlarda anlaşmalıdır, yani yoksulluk, nafaka, nafaka, tarafların birbirlerine ödeyecekleri maddi ve manevi tazminat gibi. Eşler ayrıca velayet, nafaka ve çocukların ziyaret günlerinin belirlenmesi konusunda anlaşmalıdırlar. Yapılan değişiklikler taraflarca kabul edilirse boşanma ilan edilir. Taraflar, anlaşmanın hükümleri, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu üzerinde tam olarak anlaştıktan sonra, duruşmadan önce üzerinde anlaşmaya varılmış bir boşanma tutanağı hazırlayabilirler. Yine bütün bunları bir hâkim önünde tutanak tutmadan da söyleyebilirler.