Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim Hukuk Tarihi Gelişimi Nedir?

Artık günümüzde teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandıkları bilgilerin, elektronik ve benzeri makineler aracılıkları ile toplanması, işlenmesi, saklanması ve ayrıca korunması sağlanmaktadır. Ayrıca bunlardan doğan ihtiraların da çözümü ile ilgilenen hukuk dalı olmaktadır ve ayrıca marka avukatı ve danışman bürolarda kişilerin haklarını korumada gerekli hizmet ve bilgileri de vermektedir. Bilişim terimi genellikle karşılıklı olma olgusuna dayanmaktadır ve insanların da karşılıklı olarak etkileşimde bulunabilirliği ortamlar bilişim hukukunun temel anlamda konusu oluşturmaktadır. Bilişim ve iletişim alanlarında ki teknolojilerin de her geçen gün artması ile de birlikte artık bilgi toplumunda gelişen ve değişen dünyada bilişim kavramının ortaya çıktığı günlerden itibaren kedi ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklerini yaratmış ve bunlara bağlı olarak da bilişim hukuku doğmuştur.

Türkiye'de Bilişim Hukukunun Yeri Nedir?

Bilişim yolları kullanılarak günümüzde birçok farklı suçlar işlenmektedir ve bu suçları da sanal dünyaya taşımaları, fikri mülkiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması bu hukuk dalının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca patent ve marka işlemlerinde de danışman hukuk büroları ve marka avukatı gerekli hizmetleri vermektedir. Teknolojinin gelişmesi ve yayınlaşması ile birlikte farklı suçlarda kendini göstermektedir. Bu kapsamda ise değişime ve gelişime en açık olan suçları ise bilişim suçları olmaktadır ve bu dünya da yeni bir teknolojiye bağlı olarak da yeni bilişim suçları da ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde ise bilişim hukuku da her gecen gün önemli bir yere sahip olarak bilişim suçlarına yönelik gerekli işlemleri yapmaktadır. Ayrıca marka avukatı da her alanda kişilerin yanında olmaktadır.