MİRAS HUKUKU KAPSAMINDA ÖNEMLİ OLAN ETKENLER

MİRAS HUKUKU KAPSAMINDA ÖNEMLİ OLAN ETKENLER

Mirasçıların Belirlenmesi ve Tebligat Süreci

Miras davaları kapsamında ölen kişilerin miras bıraktıkları mal varlıkları ile ilgili hakkınızı arayabilirsiniz. Miras davasının açılabilmesi için mirasa konu olan kişinin vefat etmiş olması gereklidir. Farklı yetkili mahkemelerde görülebilen bu davalarda tapu ile ilgili bir durum varsa asliye hukuk mahkemeleri, vasiyetname ile ilgili bir durum varsa sulh hukuk mahkemeleri yetkili olarak görülürler. Miras davasının açılabilmesi için vefat eden miras bırakan sonrasında mirasçıların belirlenmesi sağlanır. Davanın harç bedelini ödedikten sonra davacılar eğer birden fazla ise aralarında vekil tayin ederek haklarını onlara verebilirler. Bu süreçlerin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmasında yardım almak için https://www.solmazlaw.com/project/aile-ve-miras-hukuku/ gibi hukuk bürolarını tercih edebilirsiniz.

Miras Hukukunda Yetkili Mahkeme

Mirasçılar belirlendikten sonra bu kişilerin adresleri tespit edilir. Tespit edilen herkese tebligat yapılır. Bu noktada mirasçıların ne kadar pay alacakları, miras bırakanın mal varlığından devir yapılıp yapılmadığı ve mal tespiti gibi konuların açığa kavuşturulması oldukça önemlidir. Yakınlık derecesine bağlı olarak paylaştırılan miraslar, miras hukuku kapsamında vefat eden kişinin varsa eşi ve çocukları, anne ve babasından daha fazla al pay alırlar. Miras hukukunda yetkili mahkeme vefat eden kişinin son ikametgahının bulunduğu bölgedir. Sulh hukuk mahkemesinde görülen miras ile ilgili konular tapu tescili ilgili bir forma dönüştüğünde asliye hukuk mahkemesine başvuru yapılması gereklidir. Bu noktada gibi hukuk bürolarından destek alarak hak kaybı olmadan mirastan hakkınızı almayı sağlayabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey borçların da miras kalacağıdır. Eğer vefat eden kişinin üzerinde mal varlığı yoksa ve sadece borçlar varsa bu durum borçların size geçmesi anlamına gelir. Bu tip durumlarda reddi miras yaparak üzerinizdeki borçların reddedilmesini sağlayabilirsiniz.