Matbaada Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Matbaada Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Matbaada Kullanılan Baskı Teknikleri

İlk olarak Japonya’da ortaya çıktığı kabul edilen matbaanın izleri tarihte VIII. yüzyıl ile birlikte görülmeye başlanmıştır. Bilinen ilk matbaa baskısı olarak ise yine Japon İmparatoriçesi olan Shotoko tarafından sadece Çin alfabesi kullanılarak bastırılan Budizm metinleri kabul edilmektedir. Tek tek harfler dökülerek yapılan ilk baskı ise Çinliler tarafından gerçekleştirilmiş olup porselen harfler kullanan Pi Sheng 960 ile 1297 yılları arasında bu tekniği kullanarak matbaacılık sektörünün gelişiminde büyük bir rol oynamıştır. Bu amaç için metal harfleri kullanan ilk kişi ise bugün modern matbaanın mucidi olarak kabul edilen Johann Gutenberg’tir. Çinlilerden Uygurlulara geçen matbaacılığın Avrupa’da gelişimi ise ancak XV. yüzyıl ile beraber mümkün olmuştur. Gutenberg tarafından geliştirilen büyük bir hızla yayılmış ancak Nassau Başpiskoposuna bağlı askerlerin o dönemde matbaaları basması sonucu bu gelişme yavaşlasa da baskın sonucu Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dağılan matbaacılar aslında matbaanın daha hızlı genişlemesini sağlamıştır. Ülkemizde ise matbaa 200 senelik bir gecikme ile ilk olarak Türk matbaacı İbrahim Müteferrika tarafından 1726 yılında kurulmuştur.

Matbaanın Günlük Yaşantımızda Önemi

Hızla gelişen ve her geçen gün daha büyür bir yeniliğe imza atan dünyamızda teknolojik gelişmelere rağmen matbaalar hala önemini sürdürmektedir. Gerek okuduğumuz kitapların ve gazetelerin basımı, gerekse de reklam ürünleri ve davetiye basımı gibi pek çok konu matbaanın ana faaliyet konuları arasında yer almaktadır. Türkiye’de kitap okuma alışkanlığının çok düşük olmasına rağmen nüfusun fazla olması nedeni ile hala matbaacılık sektörü gelişmeyi sürdürmektedir. Tüm basılı ürünler aslında matbaacıların elinde hayat bulmakta bu da matbaanın önemini arttırmaktadır. Matbaacılık sektörünün en önemli konularından biri de baskının kalitesidir. Bu amaç için kullanılan farklı baskı makineleri ve baskı teknikleri bulunmaktadır. Bu tekniklerin ve cihazların her geçen gün teknolojik olarak yenilenmesi ise matbaacıların sürekli bir yarış içerisinde olmasına neden olmaktadır. Günümüzde artık pek fazla kullanılamayan tipo baskı yönteminin yanı sıra ofset baskı, anagram baskı, tampon baskı, hologram baskı, tifdruk baskı ve serigrafi baskı yöntemleri kullanılmaktadır.

www.fidesmatbaa.com