Yeminli Tercüme Hizmetinden Nasıl Faydalanabilirim

Yeminli Tercüme Hizmetinden Nasıl Faydalanabilirim

Noter Tasdikli Çeviri Hizmeti Nedir

Resmi evrak sözleşmeler gibi her türlü kesin doğruluk gerektiren belgelerin bir dilden başka bir dile doğru bir şekilde çevrilmesi hizmetidir. Uzman ve noterden yemin belgesi almış kişiler tarafından verilen bu hizmetten Noter yeminli tercüme bürosu sayesinde faydalanabilirsiniz. Yazılı tercümelerin yanı sıra mahkeme ve noter karşısında da sözlü çeviri hizmeti verilmektedir. Tercüman belgeyi size olduğu gibi aktarır. Yazılanların dışına çıkmadan kendi yorumu eklemeden olduğu gibi sadece yazılanları istediğiniz dile çevirir. Metinler üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamasına dikkat eden tercümanlar en doğru şekilde size yazılanları aktarır. Alanında uzman olan tercümanlar ile çalışan Lingus firması her türlü belgeyi aslına uygun şekilde çevirmektedir. Noterden yemin belgesi almış olan bu uzman çevirmenlerin hepsi üniversitelerin mütercim-tercümanlık bölümünden mezundur. Resmi makamlara verilecek olan bazı belgeler resmi onay istemektedir. Resmi onay isteyen başlıca belgeler arasında ihale dosyası, nüfus kayıt örneği, imza sirküsü, tutanak, diploma ve vekaletnameler yer alır.

Resmi Tercümeler ve Apostil Hizmeti Nasıl Verilir

Resmi tercümeler yasal zorunluluk gerektiren çevirilerdir. Noter yemin belgeli mütercimler tarafından istediğiniz belge en kısa sürede çevrilerek size ulaştırılmaktadır. İstediğiniz belge notere onayına sunulmadan önce yemin zaptı bulunan uzman çevirmenler tarafından en doğru şekilde çevrilmektedir. Yurtdışında kullanılacak belgelerin geçerlilik kazanabilmesi için bazı resmi kurumlar tarafından onaylanması gereklidir. Noter yeminli tercüme bürosu tarafından çevirisi yapılan resmi belgeler kaymakamlık, valilik veya konsoloslukta onaylanarak apostil hizmeti tamamlanır. Çok uygun fiyatlarla yapılan tercüme ve apostil hizmeti sayesinde istediğiniz resmi belgeyi en doğru ve en hızlı şekilde istediğiniz dile çevirebilirsiniz.Yeminli tercümanların istenilen dile çevirdikleri bu resmi belgelerin noter tarafından tasdikleşmesi gereklidir. Yurt dışına gidecek olan belgelere ise apostil tasdiki uygulanır. Orijinal ve çeviri olmak üzere iki nüsha şeklinde hazırlanan noter tasdikli tercümeler noter yeminli tercüme bürosu tercümanları tarafından çevrilmektedir. Belgeler noter onayına sunulmadan önce yeminli tercüman tarafından imzalanır ve büro tarafından kaşelenir. Noter tarafından belirlenen ve tahsil edilen noter ücreti çeviri bedelinden ayrı şekilde ödenmektedir.

www.lingus.com.tr